Nieuws

Informatie over extreem weer én de gevolgen op één plek

Publicatiedatum 07 september 2021

De toename van extreme weergebeurtenissen heeft gevolgen voor onze gezondheid, steden, infrastructuur, landbouw en natuur. Wageningse onderzoekers werken samen met overheden en verzekeraars aan een webportal die data over extreem weer en de gevolgen daarvan aan elkaar koppelt: de Klimaat Impact Monitor. Zo ontstaat inzicht in de impact van klimaatverandering, wat kan bijdragen aan plannen voor klimaatadaptatie in de stad.

Extreem weer kan een grote maatschappelijke en economische impact hebben. De schade van het noodweer in Leersum half juni 2021 bedroeg bijvoorbeeld circa € 37 miljoen en ook de schade van de overstromingen in Limburg is naar verwachting groot. Meteorologische gegevens over weersextremen zijn er genoeg, bijvoorbeeld hoeveel regen op welke plek is gevallen. Maar data over de gevolgen hiervan worden nog niet systematisch verzameld. De Klimaat Impact Monitor brengt hierin verandering. De monitor koppelt data aan elkaar om kennis te vergaren over de relatie tussen extreem weer en de economische en maatschappelijke kosten hiervan. De Klimaat Impact Monitor creëert één omgeving met data over de gevolgen van extreem weer, bijvoorbeeld schade aan gebouwen en motorvoertuigen, verminderde gewasopbrengst, ziektemeldingen en oversterfte.

Belang voor stedelijk waterbeheer

‘We krijgen vaak de vraag of de gevolgen van klimaatverandering nu al zichtbaar zijn, maar op dit moment hebben we daar nog onvoldoende zicht op’, zegt Rutger Dankers van Wageningen Environmental Research. ‘Dit heeft ons geïnspireerd om de Klimaat Impact Monitor te ontwikkelen. Door gegevens over extreem weer en de gevolgen daarvan structureel te gaan verzamelen, krijgen we meer inzicht in de impact van klimaatverandering. Dit kan leiden tot betere weerswaarschuwingen, maar ook bijdragen aan plannen voor klimaatadaptatie. Het helpt steden bijvoorbeeld om te zien wat de effecten zijn van maatregelen, terwijl verzekeraars een beter beeld krijgen bij de te verwachte kosten.’

Al deze data bij elkaar brengen is nog wel een uitdaging, zegt Dankers. ‘Anders dan bij metingen van temperatuur of neerslag, moeten gegevens over de impact hiervan uit verschillende bronnen komen. Daarom werken we onder meer samen met overheden en verzekeringen. Zij stellen hun kennis beschikbaar, waardoor we meer inzicht krijgen in de relatie tussen extreem weer en de economische en maatschappelijke kosten hiervan.’

Ontwikkeling en concrete producten

De Klimaat Impact Monitor wordt de komende jaren ontwikkeld en zal uiteindelijk uitgroeien tot een webportal waarin de gegevens voor iedereen toegankelijk zijn. Ieder jaar zal een overzicht beschikbaar komen met de nieuwste gegevens, inclusief een overzicht van de schadedata van het Verbond van Verzekeraars.

De Klimaat Impact Monitor is een samenwerking tussen Wageningen University & Research, Verbond van Verzekeraars, Climate Adaptation Services (CAS), Stichting RIONED, STOWA en het KNMI, met ondersteuning van de provincies Gelderland, Utrecht en Noord-Brabant.

Alle nieuwsberichten