Nieuws

Hugo Gastkemper kondigt vertrek bij Stichting RIONED aan

Publicatiedatum 30 maart 2021

Per 1 februari 2022 treedt Hugo Gastkemper terug als directeur van Stichting RIONED. Hij begon in 1999 bij Stichting RIONED met als voornaamste opdracht riolering en Stichting RIONED beter op de kaart te zetten.

Hugo Gastkemper, directeur Stichting RIONEDVergroot afbeelding

“Riolering is stedelijk waterbeheer geworden en boven de grond gekomen. Fysiek zichtbaar door waterberging en infiltratievoorzieningen en maatschappelijk ervaren als onmisbaar voor droge voeten, gezondheid en een fijne leefomgeving. Ik ben trots dat ik, samen met de zeer betrokken collega’s van Stichting RIONED, hieraan concreet invulling heb gegeven, onder meer door de website en brochures voor het publiek en de visie ‘Klimaatverandering, hevige buien en riolering’.”

“Een tweede ontwikkeling gedurende mijn directeurschap is dat Stichting RIONED zich heeft ontwikkeld tot dé standaardisatie-organisatie voor het vakgebied. Met de Kennisbank Stedelijk Water leveren we de basiskennis voor de vakmensen en het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water legt het fundament voor het delen van data. De Branchestandaard Gemeentelijke Watertaken is de pijler onder de zorg voor voldoende en goed opgeleide professionals bij gemeenten.”

“Ik ben blij met de steun van zoveel begunstigers en de erkenning voor het werk van Stichting RIONED. Bijzonder is dat vrijwel alle gemeenten ‘lid’ zijn van Stichting RIONED, naast alle waterschappen en de toonaangevende bedrijven. Het stedelijk waterbeheer is een echte community met een grote betrokkenheid bij het vak en voor elkaar. Dat is een grote kracht en heeft mij al die jaren gemotiveerd!”

“Ik kan het me permitteren om voor mijn pensioendatum te stoppen en zie uit naar een nieuwe levensfase. Mijn afscheid vindt plaats op de RIONEDdag op 27 januari 2022. Dan zal ook mijn opvolger zich introduceren.”

Joost van Oostrum, voorzitter bestuur Stichting RIONED: “Hugo Gastkemper heeft met zijn grote betrokkenheid, vaardigheden en netwerk gezicht gegeven aan het vakgebied. Hij heeft Stichting RIONED gemaakt tot de gerenommeerde én gewaardeerde organisatie die we nu zijn. Hugo is overigens dit hele jaar gewoon voluit directeur, dus verdere dankwoorden komen later.”

Alle nieuwsberichten