Nieuws

Hoe verder met RainTools, PerceelTool en RadarTools?

Publicatiedatum 27 september 2021

Stichting RIONED en STOWA hebben drie instrumenten ontwikkeld over het omgaan met neerslag: RainTools, PerceelTool en RadarTools. Stichting RIONED heeft haar voorlopige ideeën voor de toekomst in een notitie uitgeschreven. We horen graag uw bevindingen, wensen en kansen voor doorontwikkeling.

De drie applicaties in het kort:

  • RainTools simuleert het functioneren van regenwatervoorzieningen en bestaat uit
    9 rekentegels waarmee de waterbalans voor verschillende situaties kan worden berekend (www.raintools.nl). 
  • PerceelTool berekent maatregelen om regenwater op eigen terrein te verwerken (www.perceeltool.nl). 
  • RadarTools zet ruwe neerslaggegevens van radardata en (particuliere) regenmeters om in gerichte informatie voor het stedelijk waterbeheer (www.radartools.nl). 

Hoe verder?

De drie applicaties zijn inhoudelijk volwaardig ontwikkeld en al in meer of mindere mate in gebruik. De focus voor het vervolg ligt ten eerste bij het vergroten van het gebruik bij gemeenten, waterschappen, hbo-instellingen, tuinadviseurs, installateurs, afkoppelcoaches, kortom iedereen die professioneel met hemelwater te maken heeft. Tweede aandachtspunt is hoe en door wie de applicaties in de toekomst worden beheerd en doorontwikkeld.

Op verzoek van Stichting RIONED heeft Ambient over het vervolg geadviseerd met als hoofdvraag hoe het gebruik van de applicaties Raintools, PerceelTool en RadarTools bevorderd kan worden. 

In de notitie van Stichting RIONED leest u de voorlopige conclusies van Stichting RIONED n.a.v. de aanbevelingen uit het adviesrapport Toekomst Rainsuite. Stichting RIONED hoort graag uw bevindingen, wensen en kansen voor doorontwikkeling.

Graag uw reactie

Wij vragen uw input over het gebruik van de drie applicaties, de aanbevelingen uit het adviesrapport en de voorlopige conclusies van Stichting RIONED. De twee kernvragen zijn: Hoe kunnen RainTools, PerceelTool en RadarTools meer gebruikt worden? Wie wil meedoen aan de doorontwikkeling?

Lees de notitie en het adviesrapport en stuur uw reactie uiterlijk donderdag 11 november 2021 naar info@rioned.org. Heeft u vragen of wilt u mondeling reageren? Bel dan met Hugo Gastkemper, tel 06-22803265.

Inspireer ons bij de doorontwikkeling en geef uw reactie. Alvast hartelijk dank!

Alle nieuwsberichten