Nieuws

Hoe beschermt de stedelijk waterbeheerder zich tegen het nieuwe coronavirus?

Publicatiedatum 28 februari 2020

Er wordt steeds meer duidelijk over de verspreiding van het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2), dit is ook van belang voor de stedelijk waterbeheerder. Op de website van STOWA, het kenniscentrum van de Nederlandse waterschappen en provincies, vindt u onder andere een Q&A. Wij brengen alvast twee vragen onder de aandacht over beschermingsmiddelen en mogelijke verspreiding in het afvalwater.

Hoe beschermt de stedelijk waterbeheerder zich tegen infectie met het nieuwe coronavirus?

Best practices voor de bescherming van de gezondheid van werknemers, zoals rioolbeheerders, op het gebied van sanitaire voorzieningen moeten worden gevolgd, inclusief passende persoonlijke beschermingsmiddelen (beschermende buitenkleding, handschoenen, laarzen, veiligheidsbril, masker en / of gezichtsbescherming-FFP3). Bovendien moeten werknemers de handhygiëne in acht nemen, en ogen, neus en mond niet aanraken met ongewassen handen. Dit komt overeen met de algemene hygiëne adviezen hoe zich te beschermen tegen griep en verkoudheid zoals handen wassen.

Instructies wanneer en hoe dit goed te doen worden gevonden op www.rivm.nl/hygiene/handen-wassen. Verspreiding van dergelijke virussen is verder te voorkomen door afstand te houden van een geïnfecteerde, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes die je veilig wegdoet. Deze maatregelen zijn simpel en dienen te allen tijde te worden opgevolgd.

Bij het werken met afvalwater worden beschermingsmaatregelen geadviseerd zoals in de arbocatalogus van de waterschappen (deel 5) 'Omgaan met biologische agentia' beschreven staan. 

Kan het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2) ook in afvalwater aanwezig zijn?

De voornaamste manier van overdracht is via druppeltjes die in de lucht worden gebracht wanneer een geïnfecteerde persoon hoest. Recent is bekend geworden dat enkele patiënten in het buitenland, voornamelijk onderzoeken in China, diarree ervaren. Het nieuwe coronavirus wordt in feces van sommige patiënten aangetroffen, ook zonder dat zij diarree hebben. Ook kon het virus worden aangetoond in patiënten voordat zij ziek werden. Dat betekent dat het virus zich in afvalwater kan bevinden afkomstig van geïnfecteerden, ook als deze niet ziek zijn. De kans dat op dit moment het virus aanwezig is in Nederlands afvalwater zeer klein.

Coronavirus

Coronavirussen, de bekendste soorten zijn MERS en SARS, kunnen infecties aan de longen en luchtwegen veroorzaken. In de Chinese stad Wuhan werden in december 2019 de eerste mensen ziek van een nieuw soort coronavirus. Over dit specifieke virus is nog veel onbekend.

Voor actuele informatie over het mogelijke voorkomen van het coronavirus - officieel het SARS-CoV-2 virus - in afvalwater en wat (stedelijk) waterbeheerders kunnen doen om besmetting met het virus te voorkomen kunt u de website van STOWA bekijken.

Voor de laatste informatie over de Nederlandse situatie houdt dan de website van het RIVM in de gaten.

Alle nieuwsberichten