Nieuws

Helpt u de nieuwe rekentool ‘Personele middelen’ valideren?

Publicatiedatum 11 oktober 2021

Momenteel actualiseren we het kennisbankonderdeel Personeel en daarbij vernieuwen we ook de rekenhulp. De nieuwe tool geeft inzicht in het aantal fte’s en typen functies die een gemeente nodig heeft om de watertaken uit te voeren. Voordat we de tool publiceren, gaan we deze eerst in de praktijk testen. Hierbij hebben we de hulp van enkele grote, middelgrote en kleine gemeenten nodig. Doet u mee?

Hoe werkt de rekenhulp?

De rekentool berekent de personele inzet in een gemeente op basis van enkele kerngegevens, zoals aantal inwoners, aantal kolken, aantal kilometers vuilwater/gemengd riool, lengte persleidingen, lengte drainage, geplande investeringen GRP per jaar, inspectie- en reinigingscyclus, uitbestedingspatroon etc. Het berekende aantal medewerkers wordt ook gespecificeerd naar functietypen en aantal fte’s en verder uitgewerkt naar verdeling uren/dagen per jaar voor de diverse strategische, tactische en operationele taken, zoals onderzoeken (inventariseren, inspecteren etc.), gegevensbeheer en  vergunningverlening. Zo kunt u beter inschatten hoe u de personele bezetting van uw afdeling stedelijk waterbeheer goed in kunt delen.

Wat houdt de validatie in?

Om dit model te maken, hebben we enkele kengetallen gebruikt en aannames gedaan. Om te testen of de rekenhulp in de praktijk goed werkt, willen we deze vóór publicatie graag valideren. Bij de validatie voeren we de kerngegevens van uw gemeente in, waarna we de modeluitkomsten vergelijken met de feitelijke personele bezetting bij uw gemeente. Hiermee draagt u bij aan de totstandkoming van een solide rekenhulp die elke gemeente kan gebruiken. Bovendien geeft het u inzicht in het aantal mensen dat u (nodig) heeft. En Stichting RIONED betaalt de adviseur die de analyse met u uitvoert!

Meedoen?

Vanwege de grote belangstelling kunt u uw gemeente helaas niet meer opgeven voor de validatie. Wij bedanken u voor uw belangstelling!

Alle nieuwsberichten