Nieuws

Handvatten voor circulair stedelijk waterbeheer in de maak

Publicatiedatum 27 september 2021

Een circulaire economie levert op termijn maatschappelijke winst op, maar hoe realiseert u circulaire doelen samen met alle bestaande uitdagende opgaven? Stichting RIONED en STOWA ontwikkelen samen met zes gemeenten, studenten en een team van experts handvatten om circulariteit een plek te geven in stedelijk waterprojecten.

Circulair Stedelijk Waterbeheer. Zes gemeenten gaven hieraan gehoor: Arnhem, West Maas en Waal, Tilburg, Wageningen, Roosendaal en Amsterdam. In april 2021 is het project officieel van start gegaan.

Leren in echte projecten tijdens ‘projectreis’

De deelnemende gemeenten gaan in echte beheerprojecten de mogelijkheden voor circulaire kansen verkennen. Daarbij is aandacht voor zowel de inhoud (wat?) als het proces (hoe?). We proberen antwoorden te vinden op vragen als:

  • Hoe formuleer je circulaire doelstellingen?
  • Wanneer breng je circulaire strategieën binnen het projectproces?
  • Hoe maak je circulariteit meetbaar?
  • Welke kennis onderbouwt de haalbaarheid van circulaire oplossingen?

Tijdens deze verkenning gebruiken we de ‘projectreis’. De projectreis is een hulpmiddel om de rollen en inbreng van alle betrokkenen bij een project inzichtelijk te maken en te stroomlijnen. Door het projectproces te verbeteren, ontstaat ruimte voor interventies en circulaire oplossingen. Elke gemeente werkt met een eigen projectproces op maat. Op basis daarvan zoeken we naar de gezamenlijke overlap.

Inhoudelijke onderbouwing

Naast de procesgerichte projectreis onderzoeken we in het project Circulair Stedelijk Waterbeheer samen met Hogescholen HAN en Saxion hoe overheden nu circulaire doelen integreren in het stedelijk waterbeheer en welke kennis en tools zij in projecten zouden kunnen toepassen. Het inzicht in het circulaire ‘landschap’ dat hiermee ontstaat, moet duidelijk maken waarom soms wel en soms geen circulaire successen worden geboekt. Zo willen we zo breed mogelijk ondersteuning bieden in de uitdagingen van circulair stedelijk waterbeheer.

Eerste resultaten in webinar op 2 december 2021

De eerste resultaten van het project Circulair Stedelijk Waterbeheer krijgt u op 2 december in het webinar Handen en voeten geven aan circulariteit. In dit webinar nemen we u mee in de generieke procesreis voor stedelijk waterprojecten. Aan de hand van voorbeelden laten we zien hoe u voor verschillende projecten de procesreis kunt toepassen om zo een impuls te geven aan de praktische realisatie van circulariteit. Meld u aan voor het webinar.

Meer weten? Mail Marleen Arntz, projectmanager Stichting RIONED.

Alle nieuwsberichten