Nieuws

GWSW-versie 1.5.2 gepubliceerd

Publicatiedatum 10 januari 2022

Versie 1.5.2 van het Gegevenswoordenboek stedelijk water (GWSW) is eind 2021 afgerond en gepubliceerd. Op verzoek zijn verbeteringen aangebracht in objecttypen, synoniemen en kenmerken. Ook is de GIS-visualisatie (GWSW-Geo-stijlen en -symbolen) verbeterd en is de RibX-validatie aangepast aan de huidige inspectiewerkwijze. Stichting RIONED adviseert iedereen (eindgebruikers en softwarebouwers) deze nieuwe versie komend half jaar in gebruik te nemen.

De nieuwe versie van de GWSW-standaard verhoogt de bruikbaarheid en vergroot de mogelijkheden tot gebruik, visualisatie en validatie van beheerdata. Net als bij elke nieuwe versie is ook voor GWSW-versie 1.5.2 de officiële wijzigingsprocedure doorlopen: indiening, bespreking door inhoudelijke experts in werkgroepen, behandeling door de GWSW-beheerorganisatie, eindbespreking door de werkgroep GWSW-Basis, tervisielegging in oktober 2021 en uiteindelijk vaststelling door het Centraal College van Deskundigen Datastandaarden.

U vindt GWSW-versie 1.5.2 integraal op data.gwsw.nl. Daar staan ook alle doorgevoerde wijzigingsvoorstellen op een rij. Uiteraard zijn ook de voorbeeldbestanden en speciale bestanden voor softwareontwikkelaars geactualiseerd.
Over de huidige inspectiewerkwijze op basis van de Europese norm EN 13508-2 en de Leidraad visuele inspectie, zie www.riool.net/inspectie-2020

Alle nieuwsberichten