Nieuws

GWSW proefkonijn voor breed gemeentelijk woordenboek

Publicatiedatum 14 januari 2022

Binnen de rioleringszorg is de GWSW-standaard een belangrijk instrument voor betere data en beter beheer. Om het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water effectief te kunnen gebruiken, is goede aansluiting nodig bij de gemeentelijke ICT-huishouding als geheel. Tegelijk is het GWSW een voorbeeld voor informatiemodellen voor andere domeinen. In het kader van Common Ground gaat dankzij een innovatiebijdrage van BZK nu met het GWSW een proefproject plaatsvinden.

Wie vakmatig bezig is met informatiemodellering, thesauri of API’s kan het idee van een Gegevenswoordenboek plaatsen. Het maakt de softwareontwikkeling eenvoudiger. Het bevat definities, afkortingen, synoniemen en samenhang met andere gegevens. Voor softwareontwikkelaars is het een stevige basis om gestandaardiseerde API’s (webservices) te maken en gebruiken. 

Gemeentelijk Gegevens Woordenboek OntologieVergroot afbeelding

Tijdens de tweede Demodam* Hackathon** in november 2021 maakte de jury bekend dat van de ingediende ideeën/innovaties ter ondersteuning van het ecosysteem van Common Ground en/of Demodam aan het Gemeentelijk Gegevenswoordenboek een innovatiebudget is toegekend. Dit idee is ingediend door Hein Corstens (informatiearchitect) en Marcel Krassenburg (systeemontwerper). Zij gaan een proefproject doen om een Gemeentelijke Gegevenswoordenboek (GGw) te ontwikkelen voor alle domeinen waarop de gemeenten actief zijn. Gemeente Delft heeft afgelopen jaren daartoe al een eerste versie ontwikkeld. 

De initiatiefnemers hebben Stichting RIONED gevraagd of het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) gebruikt mag worden voor het bepalen van de functionele vereisten voor het GGw en randvoorwaarden voor gebruik en beheer. De modelleeraanpak en vergaande uitwerking van de GWSW-standaard maken het mogelijk nu vervolgstappen te verkennen. Omgekeerd is het voor de rioleringszorg belangrijk dat het gemeentelijke ICT-ecosysteem optimaal de voordelen van het GWSW tot hun recht laat komen. Stichting RIONED gaat ondertussen verder met het uitbreiden van de toepassingen van de GWSW-standaard. De Common Ground ontwikkeling en Stichting RIONED versterken elkaar hierdoor.

Voor wie inhoudelijk echt de diepte in wil, lees Context gemeentelijk gegevenswoordenboek.

* Demodam is een modelwebsite van een fictieve gemeente, waarvan de ICT is gebouwd op open source Common Ground componenten.

** Hier staat een terugblik op de Demodam Hackaton waar in het kader van Common Ground herbruikbare open source producten en diensten voor gemeenten ontwikkeld en getest worden.

Alle nieuwsberichten