Nieuws

Gebruikte mondkapjes en handschoenen horen bij het restafval

Publicatiedatum 12 mei 2020

Afval- en rioleringsbedrijven komen in deze coronatijd steeds meer medisch afval tegen in afvalstromen waar het niet thuishoort, ook in de riolering. Gebruikte mondkapjes en plastic wegwerphandschoenen mogen alleen bij het restafval. Informeer uw bewoners hierover.

Medisch afval hoort altijd bij het restafval. Het mag nooit bij het PMD-afval (plastic, metaal en drinkpakken) of bij het oud papier, ook niet als het volledig uit plastic dan wel papier bestaat. Medisch afval is niet te recyclen en levert een onveilig gevoel en soms zelfs besmettingsgevaar op bij sorteerders en recyclers. In het riool hebben doorgespoelde mondkapjes, doekjes en handschoenen al op verschillende plekken tot verstoppingen geleid, met alle gevolgen van dien. 

Bewoners informeren

Stichting RIONED ondersteunt de oproep van de Vereniging Afvalbedrijven en de NVRD om mondkapjes, handschoentjes en ander medisch materiaal na gebruik bij het restafval te doen en niet op straat, in een straatkolk of het toilet weg te gooien. Wij geven u in overweging om bewoners hierover te informeren.

Afval uit zorginstellingen

Voor afval uit hospices, zorghotels en verzorgingshuizen waar mensen met een coronabesmetting liggen, gelden speciale regels. Dit mag niet bij het reguliere restafval, maar moet volgens de richtijnen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ingezameld, vervoerd en verwerkt worden.

Alle nieuwsberichten