Nieuws

Geautomatiseerd afvoerende oppervlakken toewijzen

Publicatiedatum 05 september 2022

Stichting RIONED heeft een uniforme methodiek ontwikkeld voor het koppelen en typeren van de vlakken die zijn vastgelegd in de BGT: de BGT-inlooptabel. Om het inventariseren van de oppervlakken die afvoeren op rioleringssystemen met de BGT-inlooptabel eenvoudiger en sneller te maken, hebben STOWA en Stichting RIONED ook een BGT-inlooptool ontwikkeld. Dit is een plug-in voor GIS-software die geautomatiseerd een goede eerste inschatting geeft over welke oppervlakken naar welke bestemming afstromen.

Inschatting inloop afvoerende oppervlakken

Voor rioleringsmodellen is het van groot belang dat de juiste inloop van afvoerende oppervlakken gekoppeld is aan het juiste deel van het openbare (afval)watersysteem. Stichting RIONED heeft een uniforme methodiek ontwikkeld voor het koppelen en typeren van de vlakken die zijn vastgelegd in de BGT: de BGT-inlooptabel.

BGT-inlooptool

Om het inventariseren van de oppervlakken die afvoeren op rioleringssystemen met de BGT-inlooptabel eenvoudiger en sneller te maken, hebben STOWA en Stichting RIONED ook een BGT-inlooptool ontwikkeld. De BGT-inlooptool is een plug-in voor GIS-softwarepakketten QGIS en ArcGIS die geautomatiseerd een goede eerste inschatting (>80%) geeft welke oppervlakken naar welke bestemming afstromen, op basis van data uit basisregistraties en het eigen rioleringsbeheer. De BGT-inlooptool maakt gebruik van de gemeentelijke rioleringsdatasets op de GWSW-server. De data die de BGT-inlooptool oplevert over de afstroming(sverdeling), kunt u – al dan niet aangescherpt op basis van gebiedskennis - gebruiken voor modellen, analyses, afvalwaterprognoses en kaarten.

Installeer de BGT-inlooptool en benut de handleidingen voor QGIS en ArcGIS.

Alle nieuwsberichten