Nieuws

Foutjes hersteld in nieuwe versie NEN-EN 13508-2

Publicatiedatum 29 maart 2021

Bij de voorbereidingen op de nieuwe algemene werkwijze bij visuele inspectie werden enkele (vertaal)foutjes ontdekt in de Nederlandse versie van de EN 13508-2. Het NEN heeft nu een verbeterde versie uitgebracht.

Doelmatig beheren vereist inzicht in de toestand van de assets, die wordt verkregen door inspectie en beoordeling. Sinds ruim een jaar vindt visuele inspectie plaats conform de norm EN 13508-2+A1:2011 en de Leidraad voor visuele inspectie. Van de Europese norm is nu een herziene Nederlandse versie verschenen waarin enkele vertaalfouten en niet consequent doorgevoerde vertalingen hersteld zijn.

Stichting RIONED heeft vorige maand de Leidraad Visueel inspecteren volgens EN 13508-2 en de specificatie en handleiding door gebruik van het RibX-uitwisselformaat voor inspectie- en reinigingsresultaten geactualiseerd.

Download de herziene norm in de NEN webshop

Alle nieuwsberichten