Nieuws

Forse slag in actualisatie Kennisbank stedelijk water

Publicatiedatum 19 april 2021

Stichting RIONED werkt hard aan het actualiseren van de Kennisbank stedelijk water. In dit artikel vindt u een overzicht van alle projecten. Aan sommige projecten kunt u nog meedoen als lid van de begeleidingscommissie.

Juridisch en beleid

In dit gedeelte pakken we dit jaar alle pagina’s op om klaar te zijn als de Omgevingswet in werking treedt. De actualisatie van het onderdeel GRP (straks: programma water en riolering) loopt al, het  project beleid, lozen, aansluiten, grondwater en wetgeving rondom werkzaamheden gaan nu van start. Binnenkort volgt nog het onderdeel incidenten en calamiteiten, waarvoor nog plek vrij is in de begeleidingscommissie. Mail ons als u wilt deelnemen aan de begeleidingscommissie.

Ontwerp en beheer

Het project ontwerp (waarin alle voorzieningen zijn opgenomen) loopt al een tijd en ronden we rond de jaarwisseling af. Begin volgend jaar kan dan het project beheer starten.

Onderzoek

Alles wat met meten van het hydraulisch functioneren te maken heeft (organisatie van het meten, meetplan, meetopzet, meetapparatuur, telemetrie en gegevensverwerking en -analyse), loopt sinds begin 2020 en is eind dit jaar klaar. Grondwateronderzoek en doorlatendsheidsonderzoek zijn net gestart en ronden we ook dit jaar af.

Kostenkengetallen en personele middelen

Verder pakken we dit jaar nog het onderdeel kostenkengetallen op. En in personele middelen gaan we de branchestandaard verwerken, zodat het aantal activiteiten klopt met de huidige praktijk en helder is wat een professional daarvoor moet weten en kunnen. Ook deze projecten komen dit jaar klaar.

Alle nieuwsberichten