Nieuws

EU biedt toegang tot 17 onderzoekslaboratoria met expertise

Publicatiedatum 24 september 2021

De EU gaat onderzoeken subsidiëren om prangende vraagstukken op het gebied van stedelijk waterbeheer in Europese samenwerking op te lossen. Consortia met goede onderzoeksvoorstellen krijgen hiervoor toegang tot 17 volledig ingerichte veldlaboratoria en vaste meetopstellingen verspreid over Europa, inclusief de expertise van laboratoriumspecialisten.

Op 1 mei 2021 startte het door de EU gesubsidieerde Horizon2020-project ‘Building Collaborative Urban Drainage research labs Communities (Co-UDlabs)’. Hierin verbinden negen Europese universiteiten en onderzoeksinstituten wetenschap en praktijk om nieuwe kennis op het gebied van stedelijk waterbeheer intensiever te delen en toe te passen. Co-UDlabs gaat onder meer bestaande (gevalideerde) gegevensverzamelingen van langlopende meetprojecten ontsluiten. Bovendien kunnen consortia met goede onderzoeksvoorstellen EU-subsidie én toegang krijgen tot 17 internationale onderzoeksfaciliteiten verspreid over Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Nederland, Zwitserland en het VK. Zo zijn volledig ingerichte veldlaboratoria en vaste laboratoriumopstellingen te gebruiken, elk met eigen specifieke mogelijkheden en met assistentie van de laboratoriumspecialisten.

Voorwaarden voor onderzoeksvoorstellen

Onderzoeksvoorstellen moeten een experimentele component hebben en bijdragen aan het oplossen van relevante vraagstukken voor het stedelijk waterbeheer. Het moeten onderzoeken zijn die eerder nog niet zijn uitgevoerd vanwege te hoge kosten of gebrek aan benodigde expertise. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat transnationaal wordt gewerkt, zodat ideeën en oplossingen over de landsgrenzen heen beter zichtbaar en bereikbaar worden.

Meer informatie in webinar

Een uitgebreide toelichting op het project, zoals de mogelijkheden om projectideeën in te dienen, krijgt u in een webinar op 13 oktober 2021. In een aansluitende hackathon op 23, 24 en 25 november 2021 worden consortia gevormd en projectideeën uitgewerkt. Het EU-project Co-UDlabs loopt tot mei 2025.

Meer informatie

Deltares is de Nederlandse partner in Co-UDlabs. Contactpersonen zijn Antonio Moreno-Rodenas (l) en François Clemens-Meyer.

Lees meer over Co-UDlabs.

Alle nieuwsberichten