Nieuws

Ervaring met waterinfiltrerende verharding

Publicatiedatum 07 februari 2022

Als alternatief voor het in december 2021 door corona verschoven jaarlijkse symposium delen enkele leden van de Community of Practice waterinfiltrerende verharding (COP WAIVE) hier hun verhaal. Ook leest u wat de COP WAIVE in 2021 allemaal heeft gedaan en wat de plannen voor 2022 zijn.

Wat is de COP WAIVE?

Waterinfiltrerende verharding (WAIVE) biedt mooie kansen om grote hoeveelheden hemelwater te infiltreren en vast te houden in het stedelijk gebied. Op veel plekken is het daarom aangelegd en is waardvolle ervaring opgedaan. Om die ervaringen te verzamelen en delen, hebben STOWA en Stichting RIONED in 2019 een Community of Practice (COP) opgericht. In de COP zitten op dit moment verschillende gemeenten, Waternet, Hogeschool van Amsterdam (HvA), Aquafin en RIONED. Elwin Leusink en Vita Vollaers van Sweco ondersteunen de COP WAIVE.

Ervaringsverhalen én oproep

De COP WAIVE komt vier a vijf keer per jaar bij elkaar en nodigt bij deze bijeenkomsten specialisten uit, bijvoorbeeld namens een leverancier of aannemer. Elk jaar in december organiseert de COP een symposium waar iedereen welkom is. Door de toen geldende strengere coronaregels is het symposium van december 2021 verplaatst naar het voorjaar van 2022. Als alternatief delen enkele leden van de COP hier alvast hun verhalen over waterinfiltrerende verharding.

Wat heeft de COP in 2021 gedaan?

Beheersoftware

Het goed beheren van waterinfiltrerende verharding is vaak nog een uitdaging. Een belangrijk startpunt is om infiltrerende voorzieningen op te nemen in de beheersoftware. Door in gesprek te gaan met enkele softwareleveranciers kwamen we erachter dat dit al goed mogelijk is. Wel is het nog lastig om aan te geven waar waterinfiltrerende verharding nu onder valt: weg- of waterbeheer. De integratie van waterinfiltrerende verharding in zowel het weg- als waterbeheersysteem is dus gewenst, zodat snel duidelijk is waar afwijkend beheer nodig is.

Eenduidig meetprotocol

Om te bepalen hoe waterinfiltrerende verhardingen blijven functioneren, is meten noodzakelijk. Hiermee hebben gemeenten als Amsterdam, Rotterdam en Nijmegen en onderzoeksinstellingen als de HvA al veel ervaring opgedaan. Om resultaten beter te kunnen vergelijken, maakt de COP een voorstel voor een eenduidig meetprotocol. Dit kan als basis dienen voor lokale onderzoekstrajecten en maakt het makkelijker een meet- en monitoringsplan op te zetten voor gemeenten die hiermee willen starten.

Regelgeving

Gemeenten en waterschappen werken samen aan een robuust stedelijk watersysteem. Tijdens een gesprek met twee waterschappen hebben we de regelgeving rondom de aanleg van waterinfiltrerende verharding vergeleken. Eisen van waterschappen bleken soms de aanleg van infiltrerende verhardingen in de weg te staan, bijvoorbeeld doordat waterinfiltrerende verharding – onder bepaalde voorwaarden – telt als een toename van verharding.

Plannen voor 2022

In 2022 gaat de COP WAIVE door. We gaan ons onder andere richten op overdracht van werkzaamheden naar de aannemer, goed onderhoud en de aandacht voor waterinfiltrerende verharding in het onderwijs. Meer informatie vindt u op de website van COP WAIVE.

Alle nieuwsberichten