Nieuws

Digitaal beheren krijgt in Almelo al jaren groen licht

Publicatiedatum 29 maart 2021

Het optimaliseren van het Real Time controlesysteem dat de besturing van het rioolstelsel regelt als het hard gaat regenen, was in Almelo de start naar het maken van een simulatiemodel en machine learning systeem voor effici├źnt rioolbeheer, vertelt beleidsadviseur Marcel Roordink. In dit interview verkennen we de vraag: Hoever kun je gaan in het digitaliseren van het rioleringsbeheer?

Om destijds te voldoen aan de Basisinspanning is er in Almelo een RTC-besturingssysteem aangelegd en zijn in het gehele rioolstelsel op diverse punten sensoren geplaatst in stuwputten. Dit levert nu veel voordelen op.

Fieldlab Camino-project RTC Almelo

Marcel Roordink: De verbetering van de sturing van het rioolstelsel is in Almelo al jaren een hoofddoel. We zijn een klein en stabiel team dat verantwoordelijk is voor alle waterzaken in de gemeente, en we zijn nieuwsgierig en gedreven om de boel telkens te verbeteren.

We hebben dus al vrij lang op allerlei plaatsen sensoren hangen. Die sensoren geven ons inzicht in waar in het rioolstelsel delen (te) vollopen bij een regenbui, zodat we sneller kunnen reageren door te gaan pompen op specifieke plekken of water juist vast te houden. Daardoor kunnen we het water zo optimaal mogelijk door het rioolstelsel richting uiteindelijk de afvalwaterzuivering laten stromen en bijvoorbeeld overstortingen of water op straat zoveel mogelijk voorkomen.

Het RTC-systeem draait goed, maar verbetering is altijd mogelijk. Want veel is ervaringskennis, maar misschien kan het slimmer. Ook is er sprake van handwerk en menselijke inschattingen, terwijl een computer misschien wel slimmere keuzes kan maken. Gemeente Almelo en waterschap Vechtstromen zagen enkele jaren geleden daarom mooie kansen om nieuwe technologieën in de rioolwereld uit te proberen en besloten het Camino-project te starten. Met zeven organisaties wordt binnen dit project samengewerkt om via Artificial Intelligence waterstromen, onderhoud en energieverbruik te optimaliseren op basis van een logaritmen. We gebruiken hiervoor een simulatiemodel van het stelsel.

Lees het hele interview over het simulatiemodel en omgaan met databronnen met beleidsadviseur Marcel Roordink uit Almelo.

Van eenduidig uitwisseling naar open data

Het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) is een open standaard voor het eenduidig uitwisselen en ontsluiten van gegevens in het stedelijk waterbeheer. In het beheer van stedelijk water en riolering worden data steeds belangrijker, mede door toenemende samenwerking bij meten en sturen van (afval)watersystemen. Zo’n 120 gemeenten en 6 waterschappen hebben nu een dataset op de GWSW-server en 39 van hen publiceren die ook op het veelgebruikte platform Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK). De kaartlaag Stedelijk Water (Riolering) is zo voor iedereen te raadplegen. Bekijk de rioleringsdata op PDOK.


CROW definieert met InformatieModel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) alle typen beheerobjecten (bv. boom, brug, verhardingsobject). CROW en Stichting RIONED werken toe naar de situatie dat overheden conform de IMBOR en GWSW standaarden data eenduidig en via dezelfde talen en tools kunnen uitwisselen, delen en publiceren.

 

Alle nieuwsberichten