Nieuws

De stresstest regenwateroverlast volgens de kennisbank

Publicatiedatum 14 januari 2020

Sinds kort vindt u in de kennisbank welke basisgegevens u nodig hebt, welk type rekenmodel en welke buien u kunt gebruiken én hoe u rapporteert als u de stresstest uitvoert.

Het nieuwe onderdeel ‘Modelleren hydraulisch functioneren’ van de Kennisbank Stedelijk Water vervangt de oude, bekende Leidraadmodule C2100. De nieuwe informatie hebben we gebaseerd op de kennis en ervaring uit het afgelopen decennium met het modelleren van wateroverlast. De kennisbank beschrijft het modelleren van wateroverlast dan ook niet langer als het ‘nieuwe rekenen’, maar als standaardpraktijk, onder meer in de toepassing voor de stresstest wateroverlast.

Afstemming met stressteststandaarden

De standaarden voor de stresstest regenwateroverlast en het onderdeel ‘Modelleren hydraulisch functioneren’ in de kennisbank zijn tegelijkertijd tot stand gekomen. De kennisbankauteurs en de werkgroepen stresstest wateroverlast hebben de inhoud met elkaar afgestemd. Hierdoor is de informatie in de kennisbank in overeenstemming met de stressteststandaarden op het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie. Zo vindt u op beide dezelfde stresstestbuien, die bestaan uit zeven gestandaardiseerde blokbuien. 

Aan de slag met de stresstest

De Kennisbank Stedelijk Water helpt u het type rekenmodel te kiezen dat het best past bij uw situatie. Per modelconcept leest u welke gegevens u daarvoor moet verzamelen. Ook krijgt u suggesties voor de waarden van belangrijke modelparameters die u gebruikt bij het uitvoeren van de stresstest, zoals initieel verlies en infiltratie bij onverhard gebied. De waarden voor deze parameters kunnen in de praktijk over een grote bandbreedte variëren. Daardoor kunnen de uitkomsten van de modellen nog steeds veel onzekerheid bevatten. Om de modelresultaten te toetsen of vergelijken, legt u de modelparameterwaarden altijd vast in de rapportage. Zo kunt u ook over zes jaar de resultaten van de oude en nieuwe stresstest vergelijken.

Ontwikkelingen thema wateroverlast volgen

De inhoud van het kennisbankonderdeel ‘Modelleren hydraulisch functioneren’ is gebaseerd op de situatie in 2019. De komende jaren vinden naar verwachting nog allerlei ontwikkelingen plaats op het thema wateroverlast. Zodra daar aanleiding toe is, zullen we de betreffende kenniselementen actualiseren. Op die manier beschikt u altijd over een actueel hulpmiddel bij het (laten) uitvoeren van de stresstestberekeningen voor wateroverlast.

In een volgende RIONEDnieuws komt een artikel over hoe de kennisbank de modelconcepten beschrijft. Eventuele vragen of opmerkingen zien wij graag tegemoet via info@rioned.org.
 

Alle nieuwsberichten