Nieuws

Coronavirus en stedelijk waterbeheer

Publicatiedatum 18 september 2020

Het afgelopen half jaar heeft Stichting RIONED een aantal artikelen geschreven over wat stedelijk waterbeheerders kunnen doen om besmetting met het coronavirus (SARS-CoV2 virus / COVID-19) te voorkomen.

Voor algemene en actuele informatie over de situatie in ons land kunt u terecht op de website van het Ministerie van Volksgezondheid en van het RIVM.

Water geen besmettingsroute

Mensen krijgen corona (COVID-19) door contact met mensen die al besmet zijn. Soms worden andere besmettingsroutes genoemd, maar deze zijn te verwaarlozen. Het risico komt vooral van mensen zelf. We zetten op een rij wat het RIVM zegt over mogelijke andere bronnen. U kunt dit gebruiken bij informatie aan bewoners. Meer informatie vindt u in het nieuwsbericht Je krijgt corona van besmette mensen.

Professioneel omgaan met het coronavirus

Werk aan de riolering vereist een consequente toepassing van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Op de site van Techniek Nederland staan de volgende beheersmaatregelen voor het werken met rioleringen, respectievelijk rioolwater. Lees meer over Persoonlijke beschermingsmiddelen bij rioleringswerk.

Voorkomen van verspreiding van SARS-CoV-2 door riolering in gebouwen. Een deel van de met het nieuwe coronavirus besmette personen scheidt het virus uit in de ontlasting. Via het toilet komt de ontlasting in de riolering terecht. Als in een gebouw de riolering goed functioneert, komen mensen in andere ruimten niet in contact met ontlasting of met lucht uit de riolering die mogelijk virusdeeltjes bevat.

Gooi mondkap en handschoen bij het restafval

Voorkom verstopte riolen, zwerfafval en een verstoort recyclingproces. Veel mensen weten niet waar ze beschermende middelen tegen corona kunnen weggooien. Maak het publiek welke afvalbak te gebruiken. Milieu Centraal stelt divers communicatiemateriaal rechtenvrij beschikbaar. Maak het publiek: Gooi mondkap en handschoen bij het restafval!

Afvalwaterzorg is een vitale sector

Is de riolering en zuivering vitaal in het kader van omgaan met het coronavirus COVID-19? Elke gemeente en elk waterschap kan ieder voor zich bepalen wie voor welk van haar eigen processen cruciaal is. Het ligt voor de hand om het in stand houden van het functioneren van de riolering in het kader van coronavirus COVID-19 als een vitaal proces te beschouwen.

Op werkbezoek aan de rioolwaterzuivering Hoogvliet zei minister Cora van Nieuwenhuizen (ministerie IenW) dat het heel belangrijk is dat het zuiveren door kan gaan. Minister noemt afvalwaterverwerking vitale sector.

Opinie: Verontrusting en verontwaardiging was er over het ontbreken van afvalwaterverwerking op de lijst van vitale processen. Het blijft een kwestie van uitleggen dat riolering wel vanzelfsprekend is, maar niet vanzelf werkt. Lees de opinie Afvalwater: vitaal en cruciaal van Hugo Gastkemper.

Alle nieuwsberichten