Nieuws

Coronavirus en stedelijk waterbeheer

Publicatiedatum 18 september 2020

Het afgelopen half jaar heeft Stichting RIONED een aantal artikelen geschreven over wat stedelijk waterbeheerders kunnen doen om besmetting met het coronavirus (SARS-CoV2 virus / COVID-19) te voorkomen.

Voor algemene en actuele informatie over de situatie in ons land kunt u terecht op de website van het Ministerie van Volksgezondheid en van het RIVM.

Water geen besmettingsroute

Mensen krijgen corona (COVID-19) door contact met mensen die al besmet zijn. Soms worden andere besmettingsroutes genoemd, maar deze zijn te verwaarlozen. Het risico komt vooral van mensen zelf. We zetten op een rij wat het RIVM zegt over mogelijke andere bronnen. U kunt dit gebruiken bij informatie aan bewoners. Meer informatie vindt u in het nieuwsbericht Je krijgt corona van besmette mensen.

Professioneel omgaan met het coronavirus

Werk aan de riolering vereist een consequente toepassing van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Op de site van Techniek Nederland staan de volgende beheersmaatregelen voor het werken met rioleringen, respectievelijk rioolwater. Lees meer over Persoonlijke beschermingsmiddelen bij rioleringswerk.

Voorkomen van verspreiding van SARS-CoV-2 door riolering in gebouwen. Een deel van de met het nieuwe coronavirus besmette personen scheidt het virus uit in de ontlasting. Via het toilet komt de ontlasting in de riolering terecht. Als in een gebouw de riolering goed functioneert, komen mensen in andere ruimten niet in contact met ontlasting of met lucht uit de riolering die mogelijk virusdeeltjes bevat.

Gooi mondkap en handschoen bij het restafval

Voorkom verstopte riolen, zwerfafval en een verstoort recyclingproces. Veel mensen weten niet waar ze beschermende middelen tegen corona kunnen weggooien. Maak het publiek welke afvalbak te gebruiken. Milieu Centraal stelt divers communicatiemateriaal rechtenvrij beschikbaar. Maak het publiek: Gooi mondkap en handschoen bij het restafval!

Afvalwaterzorg is een vitale sector

Het inzamelen, vervoeren, recyclen en verwerken van afvalwater is een cruciaal beroep in het kader van corona. Medewerkers die dit werk uitvoeren kunnen een beroep doen op kinderopvang. In maart was dit nog niet expliciet vastgelegd. Stichting RIONED heeft zich ingezet voor deze duidelijkheid en waardeert de toevoeging van afvalwater aan de lijst met cruciale beroepen. Dwingend noodzakelijke werkzaamheden op gebied van hemelwater of andere watertaken kunnen volgens Stichting RIONED vallen in de categorie ‘noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen)’.

Problemen met de toepassing van de Lijst met cruciale beroepen kunt u melden aan Stichting RIONED via info@rioned.org.

Opinie: Verontrusting en verontwaardiging was er over het ontbreken van afvalwaterverwerking op de lijst van vitale processen. Het blijft een kwestie van uitleggen dat riolering wel vanzelfsprekend is, maar niet vanzelf werkt. Lees de opinie Afvalwater: vitaal en cruciaal van Hugo Gastkemper.

Alle nieuwsberichten