Nieuws

Besparingen Bestuursakkoord Water ruimschoots gehaald

Publicatiedatum 09 juni 2020

De resultaten van de samenwerking tussen gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven hebben geleid tot een besparing van € 680 miljoen, terwijl in het Bestuursakkoord Water € 450 miljoen per jaar was afgesproken.

In de rapportage De Staat van Ons Water staat ook dat zowel de rioolheffing, zuiveringsheffing, als de drinkwatertarieven in de periode 2010 tot 2018 onder de prognoses zijn gebleven. 

De Staat van Ons Water is een gezamenlijke jaarlijkse rapportage van de partners van het Bestuursakkoord Water: het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Unie van Waterschappen, de VNG, IPO en Vewin.

Download De Staat van Ons Water

Alle nieuwsberichten