Nieuws

Beschikbaar: 3D-presentatie rioleringsdata

Publicatiedatum 07 februari 2022

Digitale 3D-modellen kunnen een belangrijk hulpmiddel zijn bij het inrichten, bebouwen, beheren en gebruiken van de openbare ruimte, zowel boven- als ondergronds. Stichting RIONED heeft een tool gemaakt om datasets uit het Gegevenswoordenboek stedelijk water (GWSW) om te zetten naar CityGML, een wereldwijde standaard voor 3D-modellen. Daarmee kunt u uw rioleringsdata soepel gebruiken in een 3D-model van uw gemeente.

Waarom een 3D-model (digital twin)?

Een digitaal 3D-model van de werkelijkheid heet ook wel een digital twin. Met zo’n model kunt u toegankelijke en inzichtelijke analyses maken, waardoor u bijvoorbeeld betere beslissingen over de openbare ruimte kunt nemen. Veel gemeenten experimenteren met of bouwen al hun eigen digital twin. Voorbeelden ter inspiratie zijn Groningen en Utrecht. Zij gaan de digitale 3D-modellen gebruiken bij maatschappelijke opgaven, zoals klimaatadaptatie en de energietransitie. De digital twins zijn veelbelovend bij de inrichting (ontwerp, clash detectie), het beheer (afstemming, wat ligt waar en in welke toestand?) en het gebruik (verkeersstromen, knelpuntenanalyse, meldingenregistratie) van de stad, zowel boven- als ondergronds.

Uw GWSW-dataset automatisch omzetten

Sinds kort is op de GWSW-server een tool beschikbaar die uw GWSW-dataset (in OroX) geautomatiseerd omzet naar de wereldwijde standaard voor 3D-modellen CityGML. Daarmee kunt u uw rioleringsdata soepel gebruiken in digital twins van de stedelijke buitenruimte. De gegevens worden ontsloten als LoD2 (level of detail 2), wat een goede balans biedt tussen de vorm en details van de objecten en systemen zonder te zware belasting te vormen voor servers en applicaties.

Potentie digital twin onderzoeken

Intussen onderzoeken gemeenten, bedrijven en Stichting RIONED gezamenlijk in een innovatieproject van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) de potentie van een digital twin.

Lees meer over het project Dynamic Digital Twin voor Riolering.

Alle nieuwsberichten