Nieuws

Afvalwater is cruciaal

Publicatiedatum 31 maart 2020

Het water van handen wassen en van het toilet moet door de riolering kunnen worden afgevoerd. Stichting RIONED heeft de Nationale Crisisstructuur verzocht om inzameling, transport en zuivering van afvalwater op de lijst van vitale processen te zetten. We hebben de verwachting dat de lijst wordt aangepast als de algemene omstandigheden het vereisen.

Zoals vermeld in een eerder bericht bevat de lijst het vitale proces ’Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincie, gemeente en waterschap)’. Dit is de huidige mogelijkheid om medewerkers van overheden en bedrijven aan te wijzen die cruciale werkzaamheden uitvoeren. 

Cruciale werkzaamheden

Volgens Stichting RIONED moeten onderstaande werkzaamheden altijd doorgang vinden, omdat zij essentieel zijn voor de continuïteit van inzameling en transport van afvalwater en voor het basisniveau van persoonlijke hygiëne:

  • Uitvoering van regulier onderhoud aan de rioolgemalen ter preventie van storingen.
  • Acuut noodzakelijk onderhoud aan de rioolgemalen zoals bij een pompverstopping of uitval van de gemaalsturing.
  • Oplossen van verstoppingen of afvoerbelemmeringen in de openbare riolering.
  • Oplossen van verstoppingen in de binnenriolering van gebouw- en huiseigenaren als elke mogelijkheid van afvoer van afvalwater van ontlasting en het wassen van handen ontbreekt.
  • In werking houden van bedrijfsrioleringen en industriële zuiveringen voor zover noodzakelijk voor de volksgezondheid (incl. drinkwaterbereiding), milieu (ecologie) en de gezondheid van werknemers.

Overige werkzaamheden aan de openbare riolering zoals reguliere reiniging van riolen, inspectie, renovatie of vervanging kunnen wel doorgang vinden, maar zijn veelal niet cruciaal.

Alle nieuwsberichten