Nieuws

Afkoppelen: kosten en baten in beeld

Publicatiedatum 10 mei 2021

Over het nut en de kosten van afkoppelen wordt vaak gediscussieerd. Om tot een weloverwogen beslissing te komen, wilt u alle voor- en nadelen tegen elkaar kunnen afzetten. De kennisbank biedt nu een overzicht van kosten, baten en gevolgen van afkoppelen. Op basis hiervan kunt u voor uw situatie een goed onderbouwde keuze maken.

Het is begrijpelijk dat binnen gemeenten en tussen gemeente en waterschap vaak discussie is over afkoppelen. Afkoppelen heeft voor- en nadelen en er is geen standaard aanpak die overal zomaar toepasbaar is. Daarnaast is de verdeling van kosten en baten lastig. De kosten van afkoppelen zijn heel zichtbaar en liggen bij de gemeente, terwijl de baten minder zichtbaar zijn en bij zowel gemeente als waterschap liggen. Het nieuwe kennisbankonderdeel Wel of niet afkoppelen? zet alle voor- en nadelen op een rij, inclusief onderbouwing.

Aanpak op maat voor uw situatie

De kennis in Wel of niet afkoppelen? (onder ‘Water en klimaat’ in de kennisbank) is gebaseerd op een STOWA-onderzoek uit 2019. Behalve in de kosten van afkoppelen geeft de kennisbank inzicht in de baten (zoals besparingen in transport en zuivering) en de mogelijkheden (zoals hergebruik, lozing in oppervlaktewater of infiltratie). Ook de gevolgen voor de (lokale) oppervlaktewaterkwaliteit, wateroverlast en hygiënische betrouwbaarheid komen aan bod. Bovendien helpt de kennisbank u om uw situatie in beeld te brengen. Is infiltratie überhaupt mogelijk? Hebt u veel inlaatwater nodig en wat is de kwaliteit daarvan? Is sprake van wateroverlast en kunt u die met afkoppelen oplossen? Hoe kwetsbaar is het lokale oppervlaktewater? Zo komt u weloverwogen tot de beste aanpak voor uw gebied. De discussie zal blijven, maar wel op basis van de juiste argumenten.

Bekijk het nieuwe kennisbankonderdeel Wel of niet afkoppelen?.

Alle nieuwsberichten