Nieuws

Actualisatie Modelleren hydraulisch functioneren geeft betere handvatten aan opdrachtgevers

Publicatiedatum 10 december 2019

De kennisbank is uitgebreid met het nieuwe onderdeel ‘Modelleren hydraulisch functioneren’, dat de oude Leidraadmodule C2100 vervangt. Hier vindt u alle informatie die u nodig hebt om het hele stedelijk watersysteem te (laten) modelleren. Rioolstelsels, maar ook het maaiveld en voorzieningen als groene daken en persleidingen. Er is nu een duidelijk relatie tussen de modelkeuze en -opbouw en het beoogde doel: als u de emissie via een riooloverstort wilt berekenen stelt dat andere eisen aan het rekenmodel dan wanneer u een stresstest wilt uitvoeren.

Het onderdeel ‘Modelleren hydraulisch functioneren’ bestaat uit 165 pagina’s (kenniselementen). Een deel daarvan bevat algemene informatie, het andere deel is specifiek bedoeld voor een bepaalde toepassing of gebruiker, zoals een opdrachtgever of uitvoerder van modelberekeningen. Om eenvoudig een selectie uit alle beschikbare pagina’s te kunnen maken, hebben we de filterhulp ontwikkeld. Hiermee genereert u in een paar stappen de voor u relevante kenniselementen.

Figuur A Beginpagina ‘Modelleren hydraulisch functioneren’Vergroot afbeelding

Stappen van de filterhulp

De filterhulp maakt de selectie aan de hand van enkele vragen over:

  1. Uw rol in het modelleringproject: als opdrachtgever hebt u inzicht nodig in hoofdlijnen, terwijl u als uitvoerder van modelberekeningen daarnaast ook de technische details moet weten.
  2. Het type systeem dat u wilt modelleren: als u een infiltratievoorziening wilt doorrekenen, hebt u een ander type model nodig dan wanneer u de locaties wilt bepalen waar water op straat kan ontstaan.
  3. Het type vraag dat de modelberekening moet beantwoorden (het doel dat u wilt bereiken), variërend van inzicht in het functioneren van de infrastructuur bij een werkelijk gevallen bui tot inzicht in het systeemgedrag bij een theoretische piekbelasting (zoals gebruikelijk in de stresstest).
  4. Het gewenste detailniveau van de modelresultaten, variërend van indicatief (zoals bij een bakmodel) tot gedetailleerd (zoals in een volledig strengenmodel).
Figuur B FilterhulpVergroot afbeelding

Selectie bewaren online en in pdf-bestand

Als u de vragen hebt beantwoord, klikt u op de knop ‘toon resultaten’. Vervolgens krijgt u de geselecteerde kenniselementen in beeld. Via de knop ‘genereer pdf’ downloadt u uw selectie in een pdf-bestand en via de knop ‘bewaar in Mijn RIONED’ bewaart u uw selectie ook online. Het pdf-bestand kunt u bijvoorbeeld meesturen als bijlage bij de werkomschrijving om precies aan te geven wat u verwacht van de modelstudie.

Meer informatie

Hebt u vragen of opmerkingen over de filterhulp? Mail ze naar info@rioned.org.

Alle nieuwsberichten