Nieuws

Actualisatie 'Inspectie en toestandsbeoordeling' gepubliceerd

Publicatiedatum 14 juli 2020

In de kennisbank vindt u nu alle informatie over de nieuwe werkwijze voor visuele inspectie volgens de Europese EN13508-2+A1:2011. Zorg dat u op de hoogte bent voor de start van de nieuwe aanbestedingen.

In de nieuwe werkwijze voor visuele inspectie volgens de Europese EN13508-2+A1:2011 ontvangt de rioleringsbeheerder gedetailleerde inspectieresultaten van het inspectiebedrijf in RibX. De beheersoftware van de rioleringsbeheerder classificeert. Door de gedetailleerde informatie kunt u beter bepalen waar uw aandacht nodig is en krijgt u meer zicht op hoe de conditie van de objecten verandert in de tijd. 

Informatie in de kennisbank

In het kennisbankonderdeel Inspectie en toestandsbeoordeling leest u hoe u volgens de nieuwe standaard een inspectie voorbereidt, aanbesteedt, uitvoert en de resultaten beoordeelt om in strategische en operationele beheerplannen te verwerken. Met de filterhulp kunt u geschikte inspectiemethoden selecteren. 

Kennis opdoen via webinar

Aanvullend op de informatie in de kennisbank kunt u op 3 september 2020 een webinar volgen. Dan vertellen Petra van der Werf (Ambient) en Bram van Bekkum (M.J. Oomen) wat u moet doen om visuele inspectie nieuwe stijl goed uit te voeren, wat u daarmee opschiet en hoe de kennisbank u daarbij kan helpen.

Alle nieuwsberichten