Nieuws

Aanvraag afschaling risicoklasse werken met asbest ingediend

Publicatiedatum 07 september 2021

Stichting RIONED heeft 25 augustus de aanvraag voor werken met asbesthoudende kit in riolering onder de voorwaarden van risicoklasse 1 ingediend bij het Validatie- en Innovatiepunt Asbest (VIP). Nu vallen deze werkzaamheden nog onder de strengere risicoklasse 2, afschaling naar risicoklasse 1 zorgt voor lagere meerkosten en snellere uitvoering van projecten.

Onderbouwend dossier met validatierapporten

Dankzij de inzet van enkele zeer betrokken gemeenten, adviseurs en aannemers heeft Stichting RIONED in overleg met TNO de aanvraag kunnen onderbouwen met vijftien validatierapporten. Daarnaast hebben meerdere gemeenten de analyseresultaten aangeleverd van in totaal 553 voegenkitmonsters. De validatierapporten beschrijven de werkzaamheden en uitgevoerde blootstellingsmetingen bij verwijdering van riolen en van huis- en kolkaansluitingen. Uit de persoonsgebonden metingen blijkt dat de grenswaarde voor de beroepsmatige blootstelling aan respirabele asbestvezels niet wordt overschreden. De resultaten van de stationaire metingen ondersteunen dit en geven ook aan dat er geen onaanvaardbare hoeveelheden asbest in de omgeving terechtkomen. In de aanvraag concludeert Stichting RIONED dan ook dat verwijdering van de riolering en daarmee ook de overige werkzaamheden waarbij voegenkit beschadigd kan raken maar waarbij medewerkers zich op grotere afstand bevinden, kunnen worden uitgevoerd onder de voorwaarden van risicoklasse 1.

Goedkeuring naar verwachting rond de jaarwisseling

Het VIP adviseert het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de validatie van werkwijzen op het gebied van asbestsanering. Zij gaan de aanvraag en het dossier nu beoordelen. Het VIP beoordeelt de aanvraag los van belangen bij het proces van asbestinventarisatie, -verwijdering of -eindbeoordeling. De werkwijze is transparant en adviezen zijn openbaar. Na circa vier weken legt het VIP een voorlopig advies ter consultatie voor. Na het definitieve advies heeft het ministerie zes tot tien weken nodig om dit te verwerken in de officiële regelgeving. Al met al is de verwachting dat na 4 of 5 maanden bekend is of afschaling naar risicoklasse 1 officieel is goedgekeurd en landelijk kan worden toegepast. 

Naar alle beschikbare informatie over asbesthoudende voegenkit

Alle nieuwsberichten