Nieuws

4 Actualisaties kennisbank liggen nu ter visie

Publicatiedatum 07 maart 2022

Stichting RIONED is bezig met een grote actualisatieslag van de Kennisbank Stedelijk Water. We vinden het belangrijk dat nieuwe of geactualiseerde onderdelen inhoudelijk correct en zo compleet mogelijk zijn. Daarom leggen we ze graag ter visie aan u voor. De publicaties liggen nu ter visie, u kunt uiterlijk 4 april 2022 reageren.

De volgende actualisaties Kennisbank Stedelijk water liggen ter visie:

Alle opmerkingen, tips, suggesties voor verbeteringen en ander commentaar nemen we mee bij de afronding van deze kennisbankonderdelen. Daarna stelt de Commissie Vaststelling Leidraden en Handreikingen (CVLH) de definitieve onderdelen formeel vast en komen ze beschikbaar in de kennisbank. U kunt uw reactie mailen naar: info@rioned.org, onder vermelding van het betreffende onderdeel. 

Bekijk het overzicht met Ter visies
 

Alle nieuwsberichten