De afgelopen tijd is meer aandacht gekomen voor de zogenaamde nieuwe stoffen1. Dit zijn microverontreinigingen zoals geneesmiddelen, hormoonverstorende stoffen, röntgencontrastvloeistof en nanodeeltjes. Deze stoffen komen in lage concentraties in oppervlaktewater voor.  

Het effect van de cocktail van deze stoffen is niet goed bekend. Interessant gegeven is dat de emissies vanuit de afvalwaterketen een belangrijke bijdrage leveren aan de aanwezigheid van deze stoffen in oppervlaktewater. De vraag doet zich dan voor hoe deze emissies te verminderen zijn. Specifieke behandeling van deelstromen is een optie, zoals het afvalwater van ziekenhuizen. Maar ziekenhuizen proberen de opnamen tot een minimum te beperken, waardoor de verspreiding van de nieuwe stoffen diffuser wordt. End-of-pipe-oplossingen zijn een andere optie. Maar de voorkeur gaat natuurlijk uit naar een brongerichte aanpak die voorkómt dat deze stoffen in de afvalwaterketen terechtkomen. Voorbeelden daarvan zijn de inzameling van resten geneesmiddelen via de apotheek en het gebruik van een plaszak om röntgencontrastvloeistof af te vangen. 


1 De Unie van Waterschappen en Vewin hebben in november 2014 een gezamenlijke aanpak voor geneesmiddelen voorgesteld aan de staatssecretaris van Milieu.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel