Nieuwe statistieken extreme buien

STOWA publiceerde onlangs het rapport ‘Nieuwe neerslagstatistieken voor korte tijdsduren’ over neerslaghoeveelheden om te gebruiken bij modelberekeningen.
 
In opdracht van STOWA hebben het KNMI en HKV Lijn in water de neerslagstatistieken voor korte tijdsduren geactualiseerd. De nieuwe statistieken geven inzicht in de hoeveelheid neerslag van een bepaalde duur (van 10 minuten tot 12 uur), bij een bepaalde herhalingstijd (bijvoorbeeld eens in de tien of honderd jaar). De statistieken zijn gebaseerd op waarnemingen over de periode 2003 tot en met 2016, van De Bilt en dertig andere KNMI-weerstations verspreid over Nederland. Hierdoor geven ze een betrouwbaar beeld van de huidige neerslaggebeurtenissen, waarin ook de effecten van al opgetreden klimaatverandering tot uiting komen.
 
Tientallen procenten hoger
Waterbeheerders, gemeenten en projectontwikkelaars kunnen mede aan de hand van de neerslagstatistieken zien in hoeverre de – met name stedelijke – omgeving gevoelig is voor extreme neerslag. Hoewel ze zijn gebaseerd op de huidige klimaatverandering, vallen de statistieken al tot enkele tientallen procenten hoger uit dan die waarmee tot nu toe wordt gerekend.
 
Landelijke stresstesten
Volgens het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) moeten alle gemeenten, waterschappen en provincies uiterlijk in 2019 de kwetsbaarheid van hun gebieden voor weersextremen in beeld brengen met stresstesten. Binnen het DPRA wordt gewerkt aan gestandaardiseerde neerslaggebeurtenissen om te gebruiken als input voor de stresstesten.
 
Lees het rapport
Lees de brochure

KennisbankU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE