Bij nieuwbouw is bij ontwerp en detaillering van een groenblauw dak rekening te houden met het benodigde (extra) draagvermogen voor een grotere waterberging. Dit biedt aanzienlijk meer mogelijkheden dan bij bestaande bouw. Bij bestaande bouw moet rekening worden gehouden met het draagvermogen van de bestaande gebouwconstructie, vaak door beperking van de opbouwhoogte van het groene dak en het gebruik van lichte (substraat)materialen. Afhankelijk van het type constructie (steen, staal, beton, hout) kan door (eenvoudige) aanpassing van de draagconstructie het draagvermogen worden vergroot. Bij bestaande bouw zal vaak een keuze in de beoogde werking nodig zijn en zal de te behalen effectiviteit kleiner zijn dan bij nieuwbouw. Hier kan juist de grootschalige toepassing van kleinschalige oplossingen een relevante bijdrage leveren aan de verbetering van de stedelijke waterhuishouding.

Nieuwbouw of bestaande bouw heeft geen invloed op de beoogde hydrologische werking, maar beïnvloedt wel de mogelijkheden om de gewenste effectiviteit van een groen dak te realiseren.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel