Nieuwe, integrale en duurzame aanpak in New Orleans (VS)

Na orkaan Katrina in 2005 is het zogenaamde Orkaan en Stormschade Risico Reductie System rondom New Orleans verbeterd met versterkte dijken en stormvloedkeringen. Daarbinnen is het stedelijk watersysteem gebaseerd op directe hemelwaterafvoer. Dit heeft invloed op de stedelijke hydrologie van New Orleans. Door gebrek aan berging in de directe leefomgeving kan de stad het teveel aan hemelwater in het natte orkaanseizoen (half jaar vanaf september) niet kwijt. Hierdoor ontstaat ernstige wateroverlast. De andere helft van het jaar is het juist erg droog, met als gevolg inklinking van de slappe moeras-ondergrond. In een Amerikaans-Nederlandse samenwerking is in september 2013 het Waterplan New Orleans gepresenteerd. Dit eerste waterplan voor stedelijk gebied in de VS stelt een integrale en duurzame aanpak van stedelijk waterbeheer en ruimtelijke ontwikkeling voor.

Meer informatie hierover vindt u in New Orleans.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel