Naar content icon-dropdown icon-close icon-plus icon-arrow icon-external icon-download icon-search icon-user icon-lock icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-bookmark icon-bookmark-full icon-pdf
Vakpublicaties

Neerslaginformatie voor het bebouwde gebied (2011, RIONEDreeks 16)

Download
Gratis
Drukwerk
Niet-Leden € 40,-
Leden € 20,-

Neerslagmeting is een belangrijke informatiebron voor inzicht in het functioneren van het stedelijke hemel- en afvalwatersysteem. (Grond)regenmeters zijn lastig te plaatsen in het bebouwde gebied, terwijl radarbeelden door hun kwaliteit en gedetailleerdheid steeds beter bruikbaar zijn om de omvang en plaats van de neerslag nauwkeurig te bepalen. De beste neerslaginformatie komt uit een combinatie van radarbeelden en regenmetergegevens. Hierbij meten de regenmeters in het bebouwde gebied de neerslag lokaal om de nauwkeurigheid van de radarbeelden te controleren. Het gaat dus niet om welke meetmethode beter of slechter is, maar welke buien wel of niet nauwkeurig zijn gemeten. Dit boek biedt u een toegankelijke introductie tot deze specialistische materie.