De emissie door neerslag op open water is ingeschat op basis van het RIVM-rapport ‘Landelijk meetnet regenwatersamenstelling’ (RIVM, 2001), dat een beeld schetst van de regenwaterkwaliteit in 2000. De in het regenwater aanwezige, gemiddelde landelijke concentraties zijn vertaald naar emissies door vermenigvuldiging met het wateroppervlak. Dit betekent dat geen rekening is gehouden met oppervlakkige afvoer vanuit taluds. De gebruikte neerslagdepositie staat in tabel A.

Stof Depositie Stadsvijver Stadssingel
Stikstof 1,62 g/m2 4,86 kg/jaar 32,4 kg/jaar
Fosfaat 0,01 g/m2 0,03 kg/jaar 0,2 kg/jaar
Zink 9,1 mg/m2 27,3 g/jaar 182 g/jaar
Koper 2,2 mg/m2 6,6 g/jaar 44 g/jaar

Tabel A Neerslagdepositie per jaar

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel