Werkwijze

De inspecteur neemt op enkele locaties monsters van het water in het hemelwaterriool. Deze monsters worden in een laboratorium onderzocht op de aanwezigheid van bijvoorbeeld cafeïne, hormonen (menselijke hormonen of veelvoorkomende hormonen in medicijnen), biologisch zuurstofverbruik of menselijke fecaliën. De aanwezigheid van deze stoffen duidt op vuilwaterlozingen in het hemelwaterriool.

Cuvettest

Soms kunt u een andere, snellere methode toepassen: de cuvettest. Bij deze methode meet de inspecteur de concentratie van het ammonium (NH4+) in een watermonster. Een cuvettest duurt ongeveer 30 minuten, onderzoek in het laboratorium is niet nodig. Deze test kunt u bijvoorbeeld gebruiken om een gebied af te bakenen voor nader onderzoek (zie het praktijkvoorbeeld in Amsterdam hieronder).

Praktijkvoorbeeld Amsterdam

In Amsterdam paste Waternet de cuvettest toe bij het opsporen van foutieve aansluitingen op het hemelwaterriool. In Amsterdam bevat het oppervlaktewater gemiddeld 0,75 mg/l ammonium, het hemelwater circa 1,2 mg/l (landelijk meetnet). Hogere concentraties duiden op de foutieve aansluiting van een toilet op een hemelwaterriool, want ammonium komt voor in fecaliën. Op deze manier is 7 km hemelwaterriool onderzocht en is het gebied voor nader onderzoek verkleind naar totaal 300 m hemelwaterriool.

Foto: persoon met handschoenen aan houdt twee sets monsters vast. Ernaast staat een fles waarin rioolwater zit.
Figuur A CuvettestVergroot afbeelding

Toepassing

  • Indicatief onderzoek.
    Met monstername kunt u foutaansluitingen van afvalwater op het hemelwaterriool in het deelsysteem aantonen.

Beperkingen

  • Monstername kan wel foutaansluitingen aantonen, maar niet dat er géén foutaansluitingen zijn (false negative).
  • De meting is een momentopname. Een flinke bui zal het meeste ‘bewijsmateriaal’ wegspoelen. Bedenk daarom goed wanneer monstername het meest geschikt is.
  • Het onderzoek richt zich alleen op één of enkele stoffen die niet in elke foutaansluiting voorkomen.
  • Sommige stoffen kunnen langdurig aanwezig blijven, ook nadat de foutaansluiting al is hersteld.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel