Om meer inzicht in de hydrologische effecten van groene daken te krijgen, hebben we het functioneren in drie verschillende situaties onderzocht:
  1. Een groen dak afgekoppeld naar een achtertuin met waterberging op het grasveld.
  2. Een groen dak afgekoppeld naar een achtertuin met overlopen aangesloten op de riolering.
  3. Combinatie van traditionele en groene daken in een wijk aangesloten op de riolering.
Het effect van een groen dak staat niet los van de omgeving. De onderzochte situaties 1 en 2 laten daarom simulaties van groene daken op perceelniveau zien. Dit geeft een beeld van het effect op het aandeel neerslag dat verdampt, in de bodem infiltreert en afvoert via het riool naar rioolwaterzuivering of oppervlaktewater. Situatie 3 brengt de effecten in beeld van de toepassing van groene daken op grotere schaal in een wijk. Welk aandeel van de neerslag voert af naar riolering en rioolwaterzuivering, via overstorten? En wat is het effect hiervan op de frequentie en duur van water op straat?

Bij de modelsimulaties hebben we de gevoeligheid van relevante kenmerken van groene daken onderzocht in samenhang met andere infiltratievoorzieningen op een perceel. De resultaten van de simulaties zijn per situatie gepresenteerd in de vorm van de totale waterbalans van een systeem.

De modelsimulaties zijn uitgevoerd met het programma RainTools, een meervoudig reservoirmodel om het functioneren van regenwatersystemen sterk vereenvoudigd geschematiseerd door te rekenen met neerslagreeksen en individuele buien. Het groenblauwe dak is geschematiseerd tot twee reservoirs: een substraatlaag en een drainagelaag. De substraatlaag is een reservoir dat kan bergen en verdampen. De drainagelaag is een reservoir dat kan verdampen, bergen en gereguleerd afvoeren. De infiltratievoorziening en het terras zijn ook geschematiseerd tot twee reservoirs. De infiltratievoorziening bestaat uit een box en een omhullende grondverbetering. Het terras bestaat uit een doorlatende toplaag en een grondverbetering. Het grasveld is geschematiseerd tot een enkelvoudig reservoir met een doorlatende bodem en een overloop naar het openbare gebied.

Voor de analyses zijn de volgende neerslagbelastingen gebruikt:
  • De 15-minutenneerslagreeks De Bilt 1955-1979.
  • Bui08 en bui10 uit Neerslaggebeurtenissen.
  • Extreme bui Herwijnen, 94 mm in 70 minuten, gevallen op 28 juni 2011.
  • Extreme bui Kopenhagen, 155 mm in 180 minuten, gevallen op 2 juli 2011.
Voor de verdamping is gerekend met de (Penman-)maandverdamping uit Verdamping.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel