Met de basisgegevens als input wordt het afvalwatersysteem gemodelleerd voor de huidige, de uitgangs- en de referentiesituatie. De resultaten worden getoetst aan de ervaringen van de beheer­ders en aan beschikbare meetresultaten van de huidige situatie. Dit kan aanleiding zijn om de juist­heid van de gegevens of het benodigde detailniveau van de modellering ter discussie te stellen.
 
Met een gevoeligheidsanalyse wordt verkend in hoeverre de berekeningsresultaten gevoelig zijn voor afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde basisgegevens. Dat is vooral van belang voor systeemonderdelen waarvoor maatregelen gepland zijn. Dan kan het wenselijk zijn de basisgegevens nauwkeuriger vast te stellen om onzekerheden over benodigde maatregelen te beperken.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel