Figuur A Schematische weergave model voor individuele constructies Vergroot afbeelding

Een voorbeeld is een CFD-model (computational fluid dynamics). Een CFD-model is in de vloeistofmechanica een model dat de stroming door een ruimte berekent door de ruimte onder te verdelen in een fijn grid van driedimensionale elementjes en de stromingsvergelijkingen (gebaseerd op de Navier-Stokes vergelijkingen) per element numeriek op te lossen. Behalve voor het berekenen van de waterstroming in de riolering worden CFD-modellen ook voor veel andere toepassingen gebruikt, zoals aerodynamica.

Toepassing

CFD-modellering is rekenkundig erg intensief, waardoor de rekentijden sterk kunnen oplopen (tientallen uren voor een berekening is geen uitzondering). Een CFD-model is dus niet zo geschikt om langere debietreeksen mee door te rekenen of om te koppelen aan een (veel sneller rekenend) 1D-rioolmodel. U kunt het 3D-CFD-model wel gebruiken om een Q-H-relatie af te leiden voor een bijzondere constructie. Deze Q-H-relatie kunt u vervolgens meenemen in een 'traditioneel' 1D-strengenmodel voor de vrijvervalriolering.

Nauwkeurigheid

Van Daal-Rombouts (2017)1 heeft aangetoond dat een simulatie van de stroming over een overstort in een gangbaar CFD-pakket ook zonder kalibratie van het model kan leiden tot uitkomsten met een afwijking van circa 10%. Dit is voor de meeste toepassingen een voldoende nauwkeurig resultaat.


1 Van Daal-Rombouts, P.M.M. (2017). Performance evaluation of real time control in urban wastewater systems. PhD-thesis TUDelft.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel