Naar content icon-dropdown icon-close icon-plus icon-arrow icon-external icon-download icon-search icon-user icon-lock icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-bookmark icon-bookmark-full icon-pdf
Vakpublicaties

Model Programma van Eisen voor visuele inspectie (2019)

Download
Gratis
Visuele inspectie van de riolering gaat standaard volgens de Europese norm NEN-EN 13508-2. Opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben daarbij, naast de norm, behoefte aan uniforme uitgangspunten voor de praktische uitvoering van de inspectie. De uitgangspunten in deze Leidraad geven houvast bij het opstellen van een goed contract, zodat de beheerder krijgt wat hij vraagt en nodig heeft. En ze bieden inspectiebedrijven meer duidelijkheid en uniformiteit, wat zich vertaald in kwaliteit en een beter prijs. We onderstrepen hierbij het belang van bijlage 2, de sets startwaarden voor opleverings- en reguliere inspecties, om onnodig gedetailleerde en onbruikbare resultaten te voorkomen.

Opdrachtgevers kunnen dit model Programma van Eisen toepassen in de meeste standaardcontracten – zowel in deel 3 van de RAW-systematiek als bij niet-RAW-contracten. Het model Programma van Eisen is één op één toe te passen of waar nodig aan te passen aan de specifieke situatie en doel van de inspectie. U kunt via de knop rechtsboven gratis het model Programma van Eisen met uitgebreide toelichting downloaden. Ook is een tekstextract beschikbaar om eenvoudig te verwerken in uw eigen contract.