Minicursussen 29 september 2016

Aanmelden

Begunstigers € 350.00
(€ 235.00 voor dagdeel)

Niet Begunstigers € 700.00
(€ 470.00 voor dagdeel)

Naar aanmeldformulier
U kunt u opgeven met de knop hiernaast.
 
De minicursussen zijn praktijkgerichte cursussen over rioleringsbeheer. Meer informatie over deze dag vindt u in de brochureUit het programma voor de minicursussen op donderdag 29 september kiest u er twee:
 

Programma

 1. Actuele ontwikkelingen in beleid en regelgeving
 2. GRP en toetsingskader nieuwe stijl
 3. Rioleringsbeheer in regiegemeente
 4. Riolering en het BBV
 5. Eisen aan de riolering op het perceel
 6. Klimaatverandering laten leven in de gemeente
 7. Impacttest extreme buien op de stad [Nieuw]
 8. Onder de motorkap van wateroverlastsimulaties
 9. Regenwateroverlast, kansen particulieren
 10. Vervangen of renoveren?
 11. Optimaliseren verbeterd gescheiden stelsels
 12. Rioolgemalen: ontwerp, functioneren en beheer
 13. Stankoverlast, ont- en beluchting
 14. Ontwerpen meetnet
 15. Leren van meldingen en klachten
 16. Innovatieve renovatietechnieken in de praktijk (GEANNULEERD)
 17. Beter aanbesteden 
 18. Aansprakelijkheid bij regen- en grondwater
Als u zich niet met de knop bovenaan deze pagina digitaal wilt aanmelden, kunt u gebruik maken van het aanmeldingsformulier.

Algemene voorwaarden bijeenkomsten

Voor alle bijeenkomsten en (mini)cursussen gelden de algemene voorwaarden bijeenkomsten van Stichting RIONED.