Minicursussen 23 maart 2017

Aanmelden

Begunstigers € 350.0
(€ 235.0 voor dagdeel)

Niet Begunstigers € 700.0
(€ 470.0 voor dagdeel)

Naar aanmeldformulier
U kunt zich voor minicursussen opgeven met de knop hiernaast.
 
De minicursussen zijn praktijkgerichte cursussen over rioleringsbeheer. Meer informatie over deze dag vindt u in de folder.

Programma

 1. Actuele ontwikkelingen in beleid en regelgeving
 2. GRP en toetsingskader nieuwe stijl
 3. Eisen aan de riolering op het perceel
 4. Riolering en het BBV
 5. Aansprakelijkheid bij regen- en grondwater
 6. Regenwateropvang in de openbare ruimte
 7. Klimaatverandering laten leven in de gemeente
 8. Impacttest extreme buien op de stad
 9. Vergelijking rekenmodellen wateroverlastsimulaties
 10. Regenwatermaatregelen bij particulieren
 11. Repareren, renoveren of vervangen?
 12. Optimaliseren verbeterd gescheiden stelsels
 13. Stankoverlast, ont- en beluchting
 14. Drainagesystemen in de stad
 15. Leren van meldingen
 16. Veilig werken aan de riolering
 17. Goed aanbesteden
Voor alle bijeenkomsten en (mini)cursussen gelden de algemene voorwaarden bijeenkomsten van Stichting RIONED.