Minicursussen 23 maart 2017

Aanmelden

Begunstigers € 350.0
(€ 235.0 voor dagdeel)

Niet Begunstigers € 700.0
(€ 470.0 voor dagdeel)

U kunt zich niet meer voor minicursussen opgeven.
 
De minicursussen zijn praktijkgerichte cursussen over rioleringsbeheer. Meer informatie over deze dag vindt u in de folder.

Programma

 1. Actuele ontwikkelingen in beleid en regelgeving
 2. GRP en toetsingskader nieuwe stijl (alleen middag)
 3. Eisen aan de riolering op het perceel
 4. Riolering en het BBV (= vervallen i.v.m. te weinig deelname)
 5. Aansprakelijkheid bij regen- en grondwater
 6. Regenwateropvang in de openbare ruimte
 7. Klimaatverandering laten leven in de gemeente
 8. Impacttest extreme buien op de stad
 9. Vergelijking rekenmodellen wateroverlastsimulaties (alleen ochtend)
 10. Regenwatermaatregelen bij particulieren
 11. Repareren, renoveren of vervangen? (alleen middag)
 12. Optimaliseren verbeterd gescheiden stelsels (alleen middag)
 13. Stankoverlast, ont- en beluchting
 14. Drainagesystemen in de stad
 15. Leren van meldingen (alleen ochtend)
 16. Veilig werken aan de riolering
 17. Goed aanbesteden (alleen ochtend)
Voor alle bijeenkomsten en (mini)cursussen gelden de algemene voorwaarden bijeenkomsten van Stichting RIONED.