Minicursussen 29 september 2016

Aanmelden

Begunstigers € 350.0
(€ 235.0 voor dagdeel)

Niet Begunstigers € 700.0
(€ 470.0 voor dagdeel)

U kunt zich niet meer opgeven met de knop hiernaast.
 
De minicursussen zijn praktijkgerichte cursussen over rioleringsbeheer. Meer informatie over deze dag vindt u in de brochureUit het programma voor de minicursussen op donderdag 29 september kiest u er twee:
 

Programma

 1. Actuele ontwikkelingen in beleid en regelgeving
 2. GRP en toetsingskader nieuwe stijl (alleen middag)
 3. Rioleringsbeheer in regiegemeente (alleen ochtend)
 4. Riolering en het BBV (alleen ochtend)
 5. Eisen aan de riolering op het perceel
 6. Klimaatverandering laten leven in de gemeente
 7. Impacttest extreme buien op de stad [Nieuw]
 8. Onder de motorkap van wateroverlastsimulaties
 9. Regenwateroverlast, kansen particulieren
 10. Vervangen of renoveren? (alleen ochtend)
 11. Optimaliseren verbeterd gescheiden stelsels (alleen middag)
 12. Rioolgemalen: ontwerp, functioneren en beheer (alleen ochtend)
 13. Stankoverlast, ont- en beluchting
 14. Ontwerpen meetnet (alleen middag)
 15. Leren van meldingen en klachten (alleen ochtend)
 16. Innovatieve renovatietechnieken in de praktijk (GEANNULEERD)
 17. Beter aanbesteden (alleen middag)
 18. Aansprakelijkheid bij regen- en grondwater
Algemene voorwaarden bijeenkomsten

Voor alle bijeenkomsten en (mini)cursussen gelden de algemene voorwaarden bijeenkomsten van Stichting RIONED.