Het voornaamste doel van de aanleg van afval-, hemel- en grondwaterstelsels is het bevorderen van een goede (volks)gezondheid en leefbaarheid. Voor het ontwerp vertaalt zich dat in veel functionele eisen, zoals: de emissie naar bodem en water moet in overeenstemming zijn met de functie en de ontvangstcapaciteit; het risico van overlast door water, stank, geluid en visuele hinder moet maatschappelijk acceptabel zijn;/l

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel