Het voornaamste doel van de aanleg van afval-, hemel- en grondwaterstelsels is het bevorderen van een goede (volks)gezondheid en leefbaarheid. Voor het ontwerp vertaalt zich dat in veel functionele eisen, zoals:

  • de emissie naar bodem en water moet in overeenstemming zijn met de functie en de ontvangstcapaciteit;
  • het risico van overlast door water, stank, geluid en visuele hinder moet maatschappelijk acceptabel zijn;
  • het gebruik van duurzame en milieuvriendelijke materialen moet maximaal zijn;
  • het schone hemelwater moet maximaal worden vastgehouden en benut binnen het eigen plangebied.

 Deze functionele eisen voor de milieuprestatie zijn gerelateerd aan vijf nationale milieuthema’s:

  • verspreiding;
  • verspilling;
  • verstoring;
  • verdroging;
  • verwijdering.

Overzicht van indicatoren geeft de betekenis van de thema’s en laat zien welke aspecten relevant kunnen zijn voor de beoordeling van het ontwerp.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel