Na buitengebruikstelling van de riolering kunt u de riolering (laten) opgraven en verwijderen. Dan is de Wet Informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON) van toepassing (zie de pagina Ontgraven grond). Maar u kunt de oude riolering ook laten liggen en opvullen met inert materiaal om verzakking te voorkomen. Bij de keuze spelen meerdere overwegingen een rol, zoals de k

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel