Kort samengevat komen de tips hierop neer: leg in het aanbestedingsdocument eenduidig en uitgebreid vast wat u wilt hebben, zo veel mogelijk in functionele eisen, en leg vast hoe u daarop afrekent; kies de juiste partij(en) om het project uit te voeren en selecteer op kwaliteit (boven prijs); controleer achteraf of het geleverde overeenkomt met wat u hebt gevraagd door een grondige, uitgebreide opleveringscon

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel