Een inzamelsysteem zoals een gemengd of (verbeterd) gescheiden stelsel voert af via: een gemaal met een klein debiet in een lange periode; de overstorten met een groot debiet in een korte periode. Daarnaast zijn er regenwatersystemen zoals gescheiden stelsels die via uitlaten rechtstreeks naar oppervlaktewater afvoeren. Veel Scada-systemen die rioolgemalen aansturen, kunnen gegevens loggen om het

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel