Een meetplan komt altijd tot stand vanuit de informatiebehoefte van de beheerder, waarbij de vraag: ‘wat willen we waarom weten?’ centraal staat. Dit geldt voor zowel een klein meetplan voor een afzonderlijk meetproject als een Meetplan Stedelijk Water (MSW) met meerdere doelen en een langere termijn. In het meetplan staat de strategie om de gewenste informatie boven water te krijgen.
 
Het strategische deel van een meetplan bevat in elk geval:

  • Huidige situatie. U moet de huidige situatie goed in beeld brengen. Hierdoor wordt ook duidelijk hoeveel informatie u op dit moment al hebt.
  • Informatiebehoefte. De informatiebehoefte (ofwel het meetdoel) is het antwoord op de vraag: ‘wat willen we waarom weten?’. Het meetdoel geeft het belang van het meten zelf aan.
  • Ontwerp meetnet. Vanuit de informatiebehoefte komt u in een vervolgstap tot een inhoudelijk ontwerp van het meetnet. Hierbij maakt u keuzes voor locaties, variabelen, meetbereik nauwkeurigheid, meetfrequentie, meetperiode en meetduur. Opzet Meetnet gaat uitgebreid in op de opzet van een meetnet.

Op strategisch niveau beschrijft een meetplan dus het meetdoel en het daarvoor benodigde meetnet, met per locatie de te meten variabele, de meetperiode, de meetfrequentie en de nauwkeurigheid. Deze strategie werkt u in het meetplan vervolgens verder uit. Zo stelt u de meetlocaties vast, geeft u vorm aan de projectorganisatie en de wijze van meten, en maakt u een schatting van de bijbehorende kosten en tijdbesteding.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel