De informatie is bedoeld voor vakinhoudelijke specialisten (rioleringsbeheerders) en geïnteresseerden van adviesbureaus, gemeenten en waterschappen die betrokken zijn bij het verwerken en analyseren van meetgegevens. U leest hoe u stapsgewijs van ruwe meetgegevens tot een analyse van de werking van rioolstelsels komt.

Dit onderdeel is nauw verbonden met Opzet Meetnet. Vóór het opzetten van een meetnet moet u al nadenken over de uit te voeren meetanalyse. Andersom kan na de analyse blijken dat aanpassingen aan het meetnet nodig zijn.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel