Voor een OAS moeten de deelnemers over de grenzen van hun deelsysteem heen kijken. Een OAS brengt de werelden van riolering, transport en zuivering van afvalwater, en het ontvangende watersysteem bij elkaar. Dit leidt tot meer begrip voor elkaar en vergroot het inzicht in het eigen deelsysteem en de rol daarvan in het functioneren van het totale afvalwatersysteem. Daardoor worden nieuwe kansen zichtbaar en zijn partijen makkelijker bereid om de eigen plannen ter discussie te stellen. Zo legt een OAS een basis voor blijvende samenwerking tussen de betrokken partijen.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel