Door het graven van open water of een greppel verkleint u de afstand tot een ontwateringsmiddel (in dit geval open water) en vermindert de opbolling (zie figuur A). Behalve het verlagen van de grondwaterstand creëert u ook extra berging. Nadelen van deze maatregel zijn het grote ruimtebeslag en de hoge kosten voor beheer en onderhoud. De beheer- en onderhoudskosten zijn afhankelijk van de manier waarop de watergang of greppel is aangelegd.


Figuur A Graven open water

 
Het graven van open water is vooral toepasbaar bij nieuwbouw. U kunt dit in het algemeen realiseren door afstanden tussen bebouwing en oppervlaktewater kort te houden.
 
Als u de locatie(s) van het nieuwe open water juist kiest, zijn aanvullende maatregelen als aanleg van drainage niet altijd nodig. In plaats van één grote waterpartij kunt u kiezen voor meerdere kleinere waterpartijen of watergangen.
 
Overweegt u deze maatregel? Overleg dan altijd met het waterschap, vanwege de invloed op het watersysteem.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel