Meer open water

Regelmatig ontstaat water op straat door een te hoog peil van het open water. Hierdoor kan het regenwater niet wegstromen. Dan is een oplossing om de bergings- en afvoercapaciteit van oppervlaktewater te vergroten door bijvoorbeeld extra open water of vergroting van gemalen.


KennisbankU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE