De in de vorige paragraaf beschreven mogelijkheden kennen over het algemeen een eendimensionaal karakter: hoe kunt u de afvalwaterlozingen aanpakken? Lokaal zijn er vele andere mogelijkheden als u combinaties zoekt met andere reststromen en kringlopen. Het scala aan oplossingsmogelijkheden dat dan kan ontstaan, is bijna grenzeloos. De aanwezige infrastructuur is vaak bepalend voor die oplossingen. Welke bedrijven zijn actief in de regio? Welke afvalstromen zijn er? Welke technische voorzieningen zijn aanwezig en waarop is aan te haken?

Inventarisatie

Om zicht te krijgen op de maatwerkmogelijkheden, moet u alle bruikbare reststromen in een gebied én de mogelijkheden voor de lokale afzet van grondstoffen en energie uit die reststromen in beeld brengen. Daarnaast moet u de bestaande infrastructuur voor inzameling en verwerking van de reststromen inventariseren. Op basis van deze verkenningen kunnen nieuwe oplossingen in beeld komen.

Voorbeelden

Een lokale oplossing kan bijvoorbeeld ontstaan bij het samenvoegen van afvalstromen. Zo zijn veehouders met de invoering van het aangescherpte mestbeleid in 2014 verplicht een deel van hun mestoverschot te laten verwerken. Van het mestoverschot zijn mestkorrels te maken voor verkoop in het buitenland of er is energie uit te produceren. Deze vraag naar mestverwerkingscapaciteit zou u kunnen combineren met de verwerking van huishoudelijke afvalwaterstromen door beide afvalstromen naar een verwerkingsbedrijf te verpompen. Ook vindt u oplossingen door vraagstukken te koppelen. Als in landbouwgebied behoefte bestaat om de bodemstructuur te verbeteren, kunnen de grondstoffen in het gebruikte water een belangrijke bijdrage leveren.

Gezamenlijk commitment

Oplossingen die over de sectoren heen gaan (huishoudens, landbouw, bedrijven, recreatie), brengen wel extra complexiteit met zich mee:
  • Wat te doen als een schakel uit de waardeketen wegvalt (bijvoorbeeld als een landbouwbedrijf stopt)?
  • Wie is waarvoor verantwoordelijk?
  • Wie draagt welk risico?
  • Er is gezamenlijk commitment nodig om hierover goede afspraken te kunnen vastleggen.
De extra complexiteit moet opwegen tegen de extra baten die de maatwerkoplossing oplevert. Praktijkvoorbeelden zijn te vinden op de website van Sani Wijzer (www.saniwijzer.nl).
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel