Bij maatregelen voor het verminderen van de knelpunten met de grondwaterstand kunt u denken aan:

  • realiseren drainagesysteem;
  • grondwaterbemaling die het peil in natte perioden reguleert;
  • grondwateraanvulling, bijvoorbeeld via DIT-riolen .

De beschrijving van de te nemen maatregelen voor de geconstateerde knelpunten komt in grote lijnen overeen met die van de maatregelen voor openbare vuilwater- en hemelwaterstelsels. In uw beschrijving neemt u het volgende op:

  • een (geografisch) overzicht met een beschrijving van de te nemen maatregelen;
  • de dimensionering van de te nemen maatregelen;
  • de verwachte effecten van deze maatregelen op basis van een modelsimulatie of berekening van de toekomstige situatie;
  • oplossingsrichtingen voor hardnekkige of potentiële knelpunten die niet op korte termijn zijn op te lossen;
  • bij een aanvullend onderzoeks- of meetprogramma: de locaties waar bodemeigenschappen, grondwaterstand, drainagevolumes en/of grondwaterkwaliteit moeten worden gemeten.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel