U kunt een maaiveldmodel inzetten om een indicatie te krijgen van wateroverlastgevoelige locaties in extreme situaties, als de riolering (ver) wordt overbelast. De interactie met het oppervlaktewater valt bij een maaiveldmodel buiten beschouwing.

Figuur A Schematische weergave maaiveldmodel Vergroot afbeelding

Bij dit model is het rioolstelsel op twee manieren te schematiseren:

  • door op elke put een vaste afvoercapaciteit (van bijvoorbeeld 60 l/s.ha) te zetten;
  • door de berging in en afvoer door het rioolstelsel af te trekken van de neerslag die u gebruikt als modelbelasting.

Stroming over maaiveld

De stroming over het maaiveld zelf is zowel statisch als dynamisch te berekenen. Een statisch model maakt bijvoorbeeld gebruik van GIS om te bepalen via welke route de neerslag afstroomt, maar dan zonder de dynamiek in rekening te brengen. Een dynamische modelsimulatie rekent de stroming over het maaiveld in de loop van de tijd door. 

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel