Op sommige locaties in Nederland staan fonteinen waar per dag onbedoeld duizenden mensen in contact komen met de waternevel. Als deze waternevel met ziekteverwekkers verontreinigd is, kan dit leiden tot vele ziektegevallen per jaar. Maar het meten van ziekteverwekkers in deze waterdruppeltjes in de lucht is kostbaar en er zijn veel nadelen aan de beschikbare technische methoden. Daarom zijn de water- en luchtkwaliteit in dit onderzoek in kaart gebracht door het meten van E. coli en endotoxine. Met deze metingen is geïnventariseerd of het inademen van waternevel en het inslikken van waterdruppeltjes van fonteinen een risico kan vormen voor de gezondheid van mensen. (N.B. Op basis van het meten van alleen deze indicatoren is het risico niet te kwantificeren.)

Luchtkwaliteit
In het onderzoek zijn luchtkwaliteitsmetingen gedaan bij 31 fonteinen. De resultaten ziet u in figuur A. Hieruit blijkt dat 3 fonteinen (10%) vergelijkbare luchtkwaliteit hadden als bij een afvalwaterwaterzuivering (meer dan 20 EU/m3). Van deze locaties is bekend dat werknemers last kunnen hebben van luchtwegklachten, zoals hoesten, keelpijn en hoofdpijn1. Bij 13 fonteinen (40%) werd een slechtere luchtkwaliteit gemeten dan normaliter in de buitenlucht (tussen 5 en 20 EU/m3). En bij 15 fonteinen (50%) was de luchtkwaliteit vergelijkbaar met de buitenlucht (minder dan 5 EU/m3).


Figuur A Resultaten luchtkwaliteitsmetingen (EU = endotoxine units)

Waterkwaliteit
Bij 88 fonteinen zijn waterkwaliteitsmetingen uitgevoerd. Bij 26 van de 88 fonteinen (een kleine 23%) was de concentratie E. coli boven de 1.000 kve/100 ml en/of de concentratie endotoxine boven de 400 kve/100 ml. Als mensen waterdruppels van deze waterkwaliteit inslikken, kunnen zij maag-darmklachten krijgen als diarree en overgeven.

Behalve de lucht- en waterkwaliteitsmetingen zijn in het onderzoek ook fonteinkarakteristiekenmeegenomen, zoals de hoogte van de fontein, de afstand van de meting tot de fontein, windrichting en de voelbaarheid van de waternevel. In het onderzoek is bepaald welke factoren de luchtkwaliteit rondom een fontein significant beïnvloeden. Hieruit blijkt dat de waterkwaliteit, de afstand tot de fontein en de voelbaarheid van de waternevel bepalend zijn voor de luchtkwaliteit in de buurt van een fontein. Anders gezegd: hoe beter de waterkwaliteit, hoe minder voelbaar de waternevel en hoe groter de afstand tot de waterfontein, hoe kleiner de gezondheidsrisico’s.

1 Smit, L.A.M., Spaan, S., Heederik, D. Endotoxin exposure and symptoms in wastewater treatment workers. Am. J. Ind. Med. 2005, 48 (1), 30-39.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel